Udgivelser

Bogudgivelser

“De danske sønderjyders førstemand” af H.P. Hansen

2018
Omhandler perioden 1862 – 1914.
Medlemspris: 148 kr. + forsendelse
Bestil bogen på sprogforeningen@gmail.com

Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland
2014

Medlemspris 125 kr. + forsendelse.
Ikke-medlemmer 175 kr. + forsendelse.
Bestil bogen på sprogforeningen@gmail.com

2011

Bogens-HoejskoleBogens højskole
af Lis Mikkelsen
Lægen Aage Lauesgaard, der i 1928 stiftede Sønderjydsk Gruppe- og Udlånsbibliotek, populært kaldet Bogens Højskole havde målet Med dannelsen af Bogens Højskole søgte han at nå sit mål og at få institutionen til at stå som en sønderjysk kulturfæstning.

Lauesgaard satte mange ting i gang, men han formåede ikke at bevare sin store virksomhed, og det hele smuldrede for ham.

2009

Hun rev sønderjyske børn ud af ørnens kløer
af Lis Mikkelsen.
Henriette Gubi havde alle odds imod sig men formåede alligevel at sætte sit præg på mange sønderjyske børn i tiden fra 1891-1894. Det var midt i udlændighedstiden, og det danske sprog truedes af det store sprog sydfra. Henriette Gubi rejste fra gård til gård og underviste børnene i dansk sprog og dansk kultur. Hun var aldrig i tvivl om, at hun gjorde det rigtige.
Læs om en kvindeskæbne der var lidt anderledes end de fleste.

Medlemspris kr. 65 + forsendelse (Normalpris i boghandelen kr. 75.-)

2008

Genforeningsstene i Sønderjylland
af Ingolf Haase med indledning af Inge Adriansen
udgivet i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland
Bogen er en registrant over Sønderjyllands 135 genforeningssten og deres historie

Medlemspris kr. 100,- + forsendelse (Normalpris i boghandel kr. 150,-)

2005

Det nationale Portrætgalleri på Folkehjem
I anledning af Sprogforeningens 125 års jubilæum har foreningen, i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland, udgivet en bog med farvegengivelser af alle Billedsalens portrætter med tilhørende personbiografier.
Portrætter af kendte sønderjyder, der har fået plads i Folkehjems portrætgalleri, kan fortælle om et betydningsfuldt afsnit af Sønderjyllands historie, lige fra den nationale vækkelsestid i det 19. århundrede, med den følgende sprog- og nationalitetskamp til genforeningen og videre om det opbyggende genforeningsarbejde til nutiden.
Vi ser billeder af mænd og kvinder, som hver for sig, på fremtrædende poster, har gjort en indsats i den danske sags tjeneste.

Medlemspris kr. 198,- + forsendelse (Normalpris i boghandel kr. 268,-).

Andre udgivelser

Sprogforeningen gennem 100 år incl. tillæg
ved Anders Feilberg Jørgensen, udgivet af Sprogforeningen, kr. 50

Med Lune og bid – 100 år med Sprogforeningens Almanak
ved Eske K. Mathiesen, udgivet af Sprogforeningen 1995, kr. 50

Sønderjyske fortællere
ved Eske K. Mathiesen, udgivet af Sprogforeningen, udsolgt

En sønderjydsk Skæbne
et udvalg af Nicolai Svendsens erindringer, udgivet af Sprogforeningen 1963, kr. 50

Sprogforeningens Almanak
– salg og bytte, evt. afleveres til opbevaring

Register til Sprogforeningens Almanak, bind I og II, kr. 50

Klistermærke: Sproget forbinder – 30 stk., kr. 50

Bøgerne bestilles (medlemspris + forsendelse) ved henvendelse til
Sprogforeningen
Haderslevvej 7
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 11 50
Mail: sprogforeningen@post.tele.dk

Sprogforeningen i Sydslesvig har udgivet

MariehoenerPlakater
Plakat med sprognøgle, 2004, Helge Krempin
Plakat med ællinger, 2001, Helge Krempin, udsolgt
Plakat med puslespilsbrikker, 1996, Helge Krempin
Plakat ‘Vort modersmål’, 1993, Ingrid Nørgaard/Helge Krempin, udsolgt
Plakat med mariehøns, 1990, Maren Clausen, udsolgt
Plakat frit efter Storm P., 1978, Finn Brenfelt, udsolgt

BøgerMateriale
Marie i børnehave 2013
Pixi-bog af Eva Sverdrup Løssing

Mit dejligste danske ord 2008

Sydslesvigske Lejlighedssange 2007

Lanternesange  2005

Julesangbog  2002 i samarbejde med SSF, genoptrykt 2009