Uddeling 2015

Mandag den 9. november 2015 uddelte Sprogforeningen i Billedsalen på Folkehjem Sprog- og Kulturprisen.

Årets modtager var dr. phil. Hans Schultz Hansen.
Der var mødt 140 op til det festlige arrangement, der indledtes med Sønderjysk Folkekor, der sang danske sange.

Efter uddelingen af prisen fortalte Hans Schultz Hansen om H.P.Hanssen i 1933 og 1934. H.P.Hanssen gennemskuede straks nazismen og tog afstand fra den. H.P.Hanssen, der ellers havde været i modvind efter Genforeningen kom igen til at spille en afgørende rolle i Sønderjylland.

index

index1

index3

index5