Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris

Vedtægter

§ 1
Sprogforeningens Sprog- og kulturpris har til formål at påskønne en særlig indsats til gavn for det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland.

§ 2
Sprogforeningens Sprog- og kulturpris kan tildeles
en forfatter som anerkendelse af et værk eller et forfatterskab, skrevet på dansk og med tilknytning til Nord- og eller Sydslesvig
en journalist / publicist med aktiv tilknytning til dagspresse, tidsskrifter, radio og fjernsyn
en kulturformidler
en personkreds, der på forbilledlig vis henleder opmærksomheden på dansk kultur.

§ 3
Sprogforeningens bestyrelse træffer alle afgørelser vedrørende uddeling af prisen.

§ 4
Til prisen er knyttet en pengesum, hvis størrelse for hver uddeling fastsættes af Sprogforeningens bestyrelse.

Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris erstatter Sprogforeningens Litteraturpris og Sprogforeningens Pressepris, hvis vedtægter hermed træder ud af kraft.

Vedtaget af Sprogforeningens bestyrelse i Aabenraa den 31. januar 2000.

Tidligere modtagere af Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris
2019
2017 – René Rasmussen
2016 – Jørgen Kühl
2015 – Hans Schultz Hansen
2014 – Ingen uddeling
2013 Peter Dragsbo
2012 Signe Andersen
2011 Birte Blønd
2007 Karen Margrethe Pedersen
2003 Jens Rosendal
2002 Helge Krempin
2000 Lars Henningsen
1996 Karin Johannsen-Bojsen
1993 Inge Adriansen
1992 Jørn Buch
1991 H. E. Sørensen
1988 Niels Bøgh Andersen
1985 Bent William Rasmussen
1983 Bjørn Svensson
1982 Peter Seeberg
1981 Eskild Bram
1980 Christian Skov
1979 Helmuth Leckband
1978 Gynther Hansen og Sigfred Andresen