Nyheder

Kom og hør et spændende foredrag

Kom og hør et godt foredrag med Anders Agger

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.30
på Schweizerhalle/Tønder Kulturhus
Ribe Landevej 39
6270 Tønder

Foredraget bliver til i samarbejde mellem Tønder Bibliotek, Grænseforeningen, Foreningen Norden og Sprogforeningen.
Aftenes foredragsholder er Anders Agger, der kalder sit foredrag ”Indefra”.
Det er nødvendigt med forudbestilling af billet på bibliotekets hjemmeside.

Ordinær generalforsamling med foredrag

Sprogforeningens ordinære generalforsamling med foredrag finder sted tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 i Folkehjem, Aabenraa.
Generalforsamlingen indledes ved et foredrag ved den nye generalkonsul Kim Andersen, der vil fortælle om forventninger til og udfordringer i jobbet.

Indkaldelse til generalforsamling 15. februar 2018

Sprogforeningen i Sydslesvig indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. februar 2018 kl 19:00 i det Danske Seniorcenter i Tarp. Vi starter med et spændende foredrag:

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Beretning fra Biblioteksbestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
• kasserer – Orla Møller modtager gerne genvalg
• protokolfører – Jens Erik Salomonsen modtager IKKE genvalg
• et yderligere bestyrelsesmedlem – Bettina Andresen – modtager IKKE genvalg
7. Valg af to revisorer
8. Valg af repræsentant i Biblioteksbestyrelsen – Bjarne Truelsen – modtager gerne genvalg
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Adressen på seniorcentret: Wanderuper Str. 21, 24963 Tarp

Uddeling af Sprogforeningens Kultur- og Sprogpris 2017

Uddeling af Sprogforeningens Kultur- og Sprogpris 2017
Aftenen starter med underholdning. Herefter præsenteres året prisvinder. Efter kaffebord med brødtorte kvitterer prisvinderen med et spændende foredrag.

Mandag den 6. november 2017 kl. 19,30 i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.
Fri entre.

Spændende møde – Sæt kryds i kalenderen

Torsdag den 2. november 2017 kl. 16-18 er der mulighed for et interessant møde med Paul Hÿttel, der spiller lægen Hans Henrik Ploug i Badehotellet på TV2.
Paul Hüttel læser Luthers ”Om de gode gerninger” og Søren Kirkegaards ”Kærlighedens gerninger.” Oplæsningen bindes sammen af cellisten Cecilie Hyldgaard.

Mødet arrangeres af Foreningen Norden, Grænsefornningen, Haderslev Bibliotek og Sprogforeningen og finder sted på Månen, Bispebroen 3, Haderslev.
Billetter a 75 kr. kan forudbestilles på biblioteket eller hos Lis Mikkelsen glskole@gmail.com
Poul Hüttel og cecilie Hyldgaard

Foredrag: Mit liv i Sønderjylland – i barndom og ungdom

Biskop emeritus Kjeld Holm (f.1945) voksede op i den lille landsby Diernæs mellem Haderslev og Aabenraa på et mindre mejeri. I kraft af hans forældres baggrund som grænselandsmenneske vil han fortælle, hvordan det var at vokse op i spændingsforholdet mellem dansk og tysk, men også spændingen mellem den større by, hvor han kom til at gå i skole, og landsbysamfundets snæverhed, men også fællesskab.

Han vil fortælle om mennesker, der afgørende betød, at han blev den, han blev, fra lærerkonen til religionslæreren og den modernistiske dansklærer. En rejse på godt og ondt fra bundethed til frigørelse.

Hvor & Hvornår? Folkehjem, onsdag den 25. oktober kl. 16:00
Et samarbejde mellem Forening Norden, Grænseforeningen, Sprogforeningen og Aabenraa Bibliotekerne
Entré 80 Kr

“Min sønderjyske barndom” Foredrag med Jørgen Carlsen

Foredrag med forstander på Testrup Højskole og medlem af etisk råd Jørgen Carlsen
Torsdag den 5. Oktober 2017 kl. 19,00 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, 6400 Sønderborg.

Foredragets titel er “Min sønderjyske barndom”.
Jørgen Carlsen er født i Sønderborg. Entre 50 kr.