Arrangementer

Kom og hør et godt foredrag: fhv. minister Bertel Haarder

Kom og hør et godt foredrag: fhv. minister Bertel Haarder

Fredag den 27. september 2019 kl. 16.30 i Multikulturhuset, Byens Havn i Sønderborg

“Sønderjylland – Norden og de nordisk sprog”

Foredragssamarbejdet: Foreningen Norden, Grænseforeningen, Sønderborg Bibliotek og SPROGFORENINGEN.
Entre 50 kr.
Billetter kan købes i Multikulturhuset eller ved indgangen

Kom og hør et godt foredrag: Sønderjyske fortællere

Sønderjyske fortællere – Et foredrag ved Hans Jørgen Schanz
Den 09. oktober 2019 kl. 16.00 på
Folkehjem
Haderslevvej 7
6200 Aabenraa

Opvæksten mellem tysk og dansk i grænselandet er udgangspunktet, når professor emeritus i idéhistorie ved Aarhus Universitet, Hans Jørgen Schanz fortæller om sit liv og om opvæksten i en slagterfamilie på Sydals.

Foredraget følger et tilbagevendende tema med fortællere med sønderjysk baggrund, som Sprogforeningen, Foreningen Norden, Grænseforeningen og Aabenraa Bibliotekerne har arrangeret de seneste år.

Tilmelding her: https://www.aabenraabib.dk/arrangementer/foredrag-debat/soenderjyske-fortaellere-hans-joergen-schanz
Entré: 100 kr.

Kom og hør et godt foredrag: Kongeåen & den gamle grænse

Kongeåen & den gamle grænse

Allerede navnet K O N G E Å E N sætter fantasien i gang! Det må være en særlig å med dette navn! Navnet havde gjort et uudsletteligt indtryk på den prøjsiske konge, da grænsen skulle trækkes efter 1864. Kongen havde fået et mærkværdigt indtryk af navnet ”Köningsau” og forlangte gentagne gange, at grænsen skulle trækkes langs Kongeåen i hele dens udstrækning. Ellers havde den nu nok ligget sydligere!
Vi følger åen fra dens ”delta”, de mange udspring og tværs over landet til udløbet syd for Esbjerg.
Historie på historie bliver ridset op! Om tyske og danske grænsevagter, deres liv – smuglerier – varemangel, sortbørshandel, domænegårde, vandtransport, vadesteder, ”færger”, broer, bl.a. frihedsbroen, højskolerne, forsamlingshusene samt Skibelund Krat og om pigen fra Kamstrup, der hjalp omkring 400 flygtninge af mange nationaliteter over grænsen.
MEN – vi følger også grænsen fra Hejlsminde, Kolding Å, omkring de 7 sogne – samt naturligvis – området øst om Ribe til grænsesten nummer 1. Den der står ved Kong Christian X.’s dige nord for Hviding Kirke.
Velkommen til et foredrag, som bygger på utallige besøg i lokalhistoriske arkiver, hos dejlige personligheder i deres private hjem og ALT SAMMEN understøttet af egne fotooptagelser.

Mandag den 18. november 2019 kl. 19.30 i Multisalen på Toftlund Bibliotek