Arrangementer

Generalforsamling og oplæg v. Siegfried Matlok

Sprogforeningen i Sydslesvig indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2019 kl 19:00 i den lille sal på Flensborghus.

Vi starter med oplæg ved SIEGFRIED MATLOK: ”Mennesker jeg mødte på min vej”.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Beretning fra Biblioteksbestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
• formand – Katrin Lass modtager gerne genvalg
• et yderligere bestyrelsesmedlem – Lisbet Mikkelsen Buhl – modtager gerne genvalg
7. Eventuelt