Arrangementer

Indkaldelse til generalforsamling 15. februar 2018

Sprogforeningen i Sydslesvig indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. februar 2018 kl 19:00 i det Danske Seniorcenter i Tarp. Vi starter med et spændende foredrag:

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Beretning fra Biblioteksbestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
• kasserer – Orla Møller modtager gerne genvalg
• protokolfører – Jens Erik Salomonsen modtager IKKE genvalg
• et yderligere bestyrelsesmedlem – Bettina Andresen – modtager IKKE genvalg
7. Valg af to revisorer
8. Valg af repræsentant i Biblioteksbestyrelsen – Bjarne Truelsen – modtager gerne genvalg
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Adressen på seniorcentret: Wanderuper Str. 21, 24963 Tarp