Om Sprogforeningen

Sprogforeningens formål er at gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland. 

Sprogforeningen arbejder med bl.a. følgende opgaver:

 • møder med foredrag
 • støtte til kulturelle arrangementer
 • uddeling af ‘Sprog- og kulturpris’
 • boggaver til afgangselever fra de danske skoler i Sydslesvig
 • bogudgivelser
 • opfordrer til bevarelse af et værdigt dansk sprog i skrift og tale.

Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig

 • afholder dansksprogede møder
 • redigerer Sproghjørnet i Flensborg Avis
 • uddeler børnebibler ved barnedåb i Sydslesvig
 • forærer en malebog til nye børnehavebørn
 • har forskelligt materiale til skoleelever
 • opfordrer til at bruge det danske sprog i skrift og tale.

Sprogforeningens medlemstal pr. januar 2019:

Nord for grænsen 920 medlemmer
Syd for græmsem 667 medlemmer
I alt 1.587 medlemmer

Sprogforeningen er repræsenteret i følgende bestyrelser, fonde m.v.

 • Dansk Kultursamfund af 1910
 • Folkehjems bestyrelse
 • H.P.Hanssens Mindefond
 • Ingeborg og Thomas Thomsens Mindelegat
 • Sønderjydsk Fondslegat
 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.